דויד ברוזה – האנשים הלא נראים (בהופעה) // David Broza – The Invisible People (Live)


מילים: צרויה להב
לחן: דויד ברוזה
במאי ועורך: ארז מילר
צולם במועדון הגריי יהוד, 3.11.18

הערב בצעיפים של דְיוֹ
מדליק אורות מתעתעים
משליך את שאריות היום
לאנשים הלא נראים

הם נמלטים אל כל סיכוי
ממלחמות, דיכוי, חֶרפָּה
הרוע מתפאר גלוי
גם מול ספינת פליטים טרופה

מי ייפול על הברכיים
יבקש סליחה
ייתן מקלט וינחם
מקהלת פוליטיקאים
עברה פה בדרכה
לתיאטרון אחר

כי העולם גלגל רולטה
של אדונים וספסרים
אבל כל פִּרצת הֵסְגֶר היא פתח
לאנשים הלא נראים

בין מחנות המעצר
ומחסומי המעבר
רק שלא נהיה מחר
האנשים הלא נראים

מי ייפול על הברכיים
יבקש סליחה
ייתן מקלט וינחם
מקהלת פוליטיקאים…

Lyrics: Tzruya Lahav
English translation: Jessica Cohen
Music: David Broza
Directed and edited by: Erez Miller
The evening in scarves of ink
Turns on illusory lights
Tosses the remnants of the day
To the invisible people

They flee toward any chance
From wars, oppression, disgrace
Evil boasts in the open
Even to shipwrecked refugees

Who shall fall down on their knees
To beg for forgiveness
Give shelter and comfort
A chorus of politicians
Passed by here on its way
To a different theater

For the world is a roulette wheel
Of masters and speculators
But every breach in the closure is an opening
For the invisible people

Between the detention centers
And the transit barriers
Let us not become tomorrow
The invisible people

Who shall fall down on their knees
To beg for forgiveness
Give shelter and comfort
A chorus of politicians…

Letras: Tzruyá Lahav
Tradición al Castellano: Myriam Nahon
Música: David Broza

Esta noche en bufandas de tinta
Enciendo luces engañosas
Echo los restos del día
A las personas invisibles

Huyen hacia cada oportunidad
Desde las guerras, la opresión, los estragos
El mal se jacta abiertamente
Incluso ante un barco de refugiados naufragado

¿Quién caerá de rodillas
Pedirá perdón
Dará refugio y consolará?
Un coro de políticos
Pasó por aquí de camino
A otro teatro

Porque el mundo es una ruleta
De señores y especuladores insensibles
Pero cada ruptura del cerco es una abertura
A las personas invisibles

Entre campos de detención
Y controles de paso difíciles
Que no seamos mañana
Las personas invisibles

¿Quién caerá de rodillas?
Pedirá perdón
Dará refugio y consolará
A un coro de políticos
Pasó por aquí de camino
A otro teatro

Broza Records.
© 2018 All Rights Reserved.

Official Site אתר רשמי

Official Facebook Page עמוד הפייסבוק הרשמי

Online Store חנות מקוונת

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *