Across Cultures Charity concerts- Shkolla 9vjeçare" Bedrie Bebeziqi" DurrësShkolla 9vjeçare” Bedrie Bebeziqi” Durrës
Klasa : 7
Tema : Across cultures ” Charity Concerts”
Lënda: Gjuhë Angleze
Zhvilluar nga: Joana Kërtusha

source

Leave a Reply

Your email address will not be published.