កសិករលក់ត្រាវចេកស្ងោរតាមកង់បាទទួលបាយម្ហូបពិសារនិងថវិការខ្លះពីខ្មែរនៅអាមេរិក/Khmer-americans donate food & money poor people/+++ Welcome to My Channel Pich Sovann PS Please don’t forget Click Subscribers My Channel and Help Share Thanks! ——————————————————————————- ► We upload About : Khmer Political News, Khmer Hot News, Mixed News, How to cook khmer food, How to make dessert,How to cookContinue Reading

Anchor Rashmi Donate Big Amount To Poor peoples | Anchor Rashmi Help Animals | Sudheer | Saroja Tv sudheer and rashmi,saroja tv,sudheer and rashmi marriege,sudheer and rahsmi love,sudheer and rahsmi love story,sudheer and rashmi dance,sudheer jabardasth,sudheer comedy,sudheer and rahsmi in dhee,dhee sudheer,sudheer latestupdtes,sudheer videos,sudheer jabardatsh,rashmi videos,sudheer and rashmi relation,sudheer comedyContinue Reading

អាណិតណាស់!ស្ដ្រីក្រីក្រអង្គុយលក់បន្លែមានជម្ងឺជាប់ខ្លួននៅផ្សារកំពង់ដង្កោជាប់ព្រំប្រទល់ខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តតាកែវ នៅជាប់ផ្លូវជាតិលេខ២បានទទួលថវិការខ្មែរអាមេរិក/Khmer philanthropist in America gives money to poor women selling vegetables/Charity Fund/+++ Welcome to My Channel Pich Sovann PS Please don’t forget Click Subscribers My Channel and Help Share Thanks! ——————————————————————————- ► We upload About : Khmer Political News, Khmer Hot News, Mixed News, How to cook khmer food,Continue Reading