You are currently viewing Izjava udruge B.a.B.e. pred Vijećem za ljudska prava

Izjava udruge B.a.B.e. pred Vijećem za ljudska pravaIzjava udruge B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran. i Sexual Rights Initiative (SRI) pred Vijećem za ljudska prava Ujedinjenih naroda u sklopu Univerzalnog periodičnog pregleda stanja ljudskih prava (UPR).

source

Leave a Reply